เมื่อคุณอบฝังตัวเองลงใน “เอนไซม์รำข้าว” ซึ่งได้มาจากการหมักบ่มรำข้าวด้วยพลังของจุลินทรีย์ (กลุ่มให้คุณประโยชน์) และเอนไซม์ที่จุลินทรีย์หลั่งออกมา ทำให้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 60 องศา C อันเกิดจากการกระตุ้นและแพร่กระจายจุลินทรีย์ ความอุ่นร้อนเกิดจากการเสียดทานสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวภายใน หากทำให้คุณสัมผัสความนุ่มชุ่มชื้นผิวกายสบายๆ ราวกับอยู่ภายใต้อุณหภูมิประมาณ 40 องศา C
Latest News